Угода користувача
Приєднуючись до цієї Угоди і залишаючи свої дані на Сайті b242ga.ru (далі - Сайт), шляхом заповнення полів онлайн-заявки (реєстрації) Користувач:
 • підтверджує, що зазначені ним персональні дані належать особисто йому;
 • визнає і підтверджує, що він уважно і в повному обсязі ознайомився з цією Угодою;
 • містяться в ньому умовами обробки його персональних даних, що вказуються їм в полях он-лайн заявки (реєстрації) на сайті;
 • визнає і підтверджує, що всі положення цієї Угоди і умови обробки його персональних даних йому зрозумілі;
 • дає згоду на обробку Сайтом наданих персональних даних в цілях реєстрації Користувача на Сайті;
 • висловлює згоду з умовами обробки персональних даних без будь-яких застережень і обмежень.

Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закону від 27.07.2006 N 152-ФЗ «Про персональних даних», і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
Згода Користувача на обробку персональних даних є конкретним, поінформованим і свідомим.
Справжнє згоду Користувача застосовується щодо обробки наступних персональних даних:
 • прізвище ім'я по батькові;
 • номери телефонів;
 • адреси електронної пошти (E-mail).

Користувач, надає сайту macte.pro право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними:
 • збір і накопичення;
 • зберігання протягом установлених нормативними документами термінів зберігання звітності, але не менше трьох років, з моменту дати припинення користування послуг Сайту Користувачем;
 • уточнення (оновлення, зміна);
 • використання в цілях реєстрації Користувача на Сайті;
 • знищення;
 • передача третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

Зазначена згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Вами шляхом подачі заяви адміністрації Сайту із зазначенням даних, визначених ст. 14 Закону «Про персональні дані».
Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу електронної пошти (E-mail) to@macte.pro
Сайт не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснені всіма можливими способами.
Сайт має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.